Nowa Przewodnicząca i Rada WDG

W dniu 15 lipca 2022 roku Wielki Sejmik Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich wybrał phm. Ewę Daniłowską na Przewodniczącą WDG oraz nową Radę Wspólnoty w składzie: Wiceprzewodnicząca hm. Joanna Lewandowska Wiceprzewodniczący phm. Marcin Król Sekretarz Rady pwd. Aurelia Grejner phm. Emilia Król hm. Iza Brant-Szehidewicz hm. Iwona Zawadzka phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska pwd. Monika Kłobuszewska hm. Adam Mańka Ponadto Sejmik uchwalił nadanie tytułu Honorowej Przewodniczącej Wspólnoty dh hm. Dorocie Jeżowskiej Olszewskiej i Honorowego Przewodniczącego dh hm. Przemysławowi Padrakowi. Bardzo dziękujemy Wam za Waszą wieloletnią pracę i liczymy na dalsze wsparcie. Nowo wybranej Przewodniczącej i Radzie Wspólnoty gratulujemy i życzymy wytrwałości i podejmowania samych dobrych decyzji. ...
Read More