Jak przygotować kronikę realizacji zadań grunwaldzkich?

Każda drużyna, która przystąpiła do współzawodnictwa, do 5 maja każdego roku przesyła kronikę z opisem wykonanych zadań na adres e-mail: [email protected].

Kronika ma opisywać w jak najciekawszy i jak najobszerniejszy sposób realizację zadań w ramach
współzawodnictwa, według poniższych zasad.

PRZYGOTOWANIE KRONIKI

Treść kroniki:

1. W kronikach drużyny opisują wykonanie 4 zadań, wybranych zgodnie z ZASADAMI ZDOBYWANIA TYTUŁU DRUŻYNY GRUNWALDZKIEJ

2. W kronice należy zawrzeć dokładną realizację każdego zadania poprzez:

a) umieszczanie zdjęć,
b) opis przebiegu realizacji zadania,
c) informację z jakiego obszaru jest opisywane zadanie, np. Grunwaldzki zwiad, myśląc nie tylko o dawnych dziejach itp.
d) zaznaczenie, jak dużo harcerzy/zuchów z drużyny/gromady brało udział w realizacji zadania,
e) informację, jakie korzyści odnieśli harcerze/zuchy poprzez realizację zadania,
f) informację czy udało się poznać nowe, nieznane wcześniej miejsca, osoby, literaturę,muzykę, sztukę wraz z ich charakterystyką i zdjęciami.
g) informację czy udało się stworzyć coś nowego, np.: oznaczenie szlaku turystycznego,wykonanie albumu, wykonanie przewodnika, mapy, piosenki, wiersza itp. oraz udokumentowanie tego w postaci zdjęć tych elementów.
h) w przypadku wykonywania zadań na rzecz Zlotu: zamieszczenie konspektów zajęć wraz z załącznikami, potwierdzeń przyjęcia do służb zlotowych, fotografię wytworzonych elementów wystroju miasteczka zlotowego.
i) inne wg pomysłu drużyny/gromady.

3. W kronice należy zaznaczyć, jakie instrumenty metodyczne (stopnie, sprawności, projekty,znaki służb, zadania zespołowe, uprawnienia) były wykorzystywane w realizacji zadań.

4. W kronice powinny się znaleźć zdjęcia dyplomów, zaświadczeń, podziękowań, które otrzymała drużyna/gromada w wyniku realizacji zadań współzawodnictwa.

5. Na końcu kroniki lub w mailu należy umieścić pełne dane drużyny/gromady (nazwa, hufiec,chorągiew) oraz dane drużynowego (stopień, imię i nazwisko, telefon).

Forma kroniki:

1. Kronika powinna być czytelna, przejrzysta i schludna.

2. Kronikę należy wykonać w formie jednego pliku najlepiej zapisanego w formacie PDF nieprzekraczającego wielkości 20MB (wyeksportować do PDF pliki DOC, DOCX, PPT, PPTX itp.).

3. Jeżeli kronika została wykonana w oryginalnej formie, np. księgi, w drewnie, na skórze itp.należy ją sfotografować, a zdjęcia umieścić w jednym pliku PDF. Należy sfotografować każdą stronę kroniki, w taki sposób, aby w całości były możliwe do przeczytania. Plik nie może przekraczać 20 MB.

4. Do kroniki jako dodatkowy plik można dołączyć jedynie nagrania dźwiękowe w formacie.wav i .mp3 oraz filmy w formacie .avi lub mpeg.

5. Każdy plik będący częścią kroniki należy nazwać wg konwencji:

nazwa_druzyny_choragiew_czesc_kroniki.pdf
nazwa_druzyny_choragiew_czesc_kroniki.mp3
nazwa_druzyny_choragiew_czesc_kroniki.wav
nazwa_druzyny_choragiew_czesc_kroniki.mpeg
nazwa_druzyny_choragiew_czesc_kroniki.avi

Przykład:

675dh_orly_stoleczna_czesc1.pdf
675dh_orly_stoleczna_czesc2.mp3

6. Jeżeli z ważnych powodów jeden z plików będzie miał bardzo duży rozmiar,np. film, należy umieścić go na swoim lub darmowym serwerze, np.: RAPIDSHARE, HOTFILE i podać link w mailu.

7. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy związane z wykonaniem powyższych czynności komputerowych należy skontaktować się z zespołem ds. współzawodnictwa, skorzystać z pomocy nauczycieli informatyki, skorzystać z informacji zawartych w Internecie lub poprosić o pomoc osoby, które znają się na komputerach.

OCENA REALIZACJI WSPÓŁZAWODNICTWA

Na ocenę realizacji współzawodnictwa przez daną drużynę/gromadę będą wpływać:

1. Zgodność zadań z programem Wspólnoty.
2. Forma realizacji zadań.
3. Korzyści płynące dla harcerzy z realizacji zadań.
4. Stosowanie metody harcerskiej i odpowiednich metodyk w realizacji zadań.
5. Forma wykonania kroniki.
6. Dokładność w opisywaniu realizacji zadań.
7. Jakość komunikacji z zespołem ds. współzawodnictwa w ciągu roku.
8. Terminowość w zgłaszaniu się do współzawodnictwa i przesyłania kroniki.

Sprawy związane z ubieganiem się przez drużyny o Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej należą do obszaru „współzawodnictwo” i podlegają członkini Rady Wspólnoty – hm. Iwonie Zawadzkiej

W skład zespołu ds. współzawodnictwa grunwaldzkiego wchodzą

  • hm. Iwona Zawadzka – szefowa zespołu, Hufiec Kutno
  • hm. Marianna Irek – członkini, Hufiec
  • hm. Katarzyna Stolińska – członkini, Hufiec Kutno

Zespół ds. współzawodnictwa grunwaldzkiego gorąco zachęca wszystkie jednostki harcerskie do kontaktowania się w celu zgłaszania problemów, wniosków, sugestii, porad, zadawania pytań dotyczących realizacji zadań, przygotowywania kroniki pod względem treści i formy, rozpoczęcia i zakończenia współzawodnictwa, itp.

Kontakt z hm. Iwoną Zawadzką:

e-mail: [email protected]