Kadencja 2022-2024

Przewodniczący i wiceprzewodniczący

  • przewodnicząca: phm. Ewa DANIŁOWSKA
  • wiceprzewodnicząca: hm. Joanna LEWANDOWSKA
  • wiceprzewodniczący: phm. Marcin KRÓL

Członkowie Rady Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich

  • sekretarz: pwd. Aurelia Grejner
  • phm. Emilia Król
  • hm. Iza Brant-Szehidewicz
  • hm. Iwona Zawadzka
  • phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska
  • pwd. Monika Kłobuszewska
  • hm. Adam Mańka

Honorowi Przewodniczący:

hm. Dorota Jeżowska – Olszewska
hm. Przemysław Padak