Regionalne przedstawicielstwa Wspólnoty funkcjonują obecnie w 9 chorągwiach ZHP. Każdym przedstawicielstwem kieruje Przedstawiciel Wspólnoty na daną chorągiew – instruktor powołany przez Przewodniczącego na wniosek środowiska.

Do zadań przedstawicielstw należy:

  • reprezentowanie Wspólnoty w chorągwi,
  • koordynowanie i inspirowanie działań drużyn grunwaldzkich,
  • doradztwo i szkolenie funkcyjnych drużyn grunwaldzkich,
  • promowanie ruchu grunwaldzkiego w choragwi,
  • wykonywanie innych zadań, zleconych przez Przewodniczącego Wspólnoty.

 

  Przedstawiciel na Chorągiew Białostocką ZHP
– phm. Dariusz SZEHIDEWICZ, Białystok 

e-mail: bialostocka@grunwald.zhp.pl
strona internetowa przedstawicielstwa

  Przedstawicielstwo na Chorągiew Dolnośląską ZHP
phm. Rafał JEZIERSKI: 

e-mail: rafal.jezierski1@zhp.net.pl

Chorągiew Gdańska

– osoba do kontaktu:

Chorągiew Kielecka

– osoba do kontaktu:

Chorągiew Krakowska

– osoba do kontaktu:

Przedstawiciel na Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP

– phm. Joanna Lewandowska

e-mail: kujawsko-pomorska@grunwald.zhp.pl

 

 

Chorągiew Lubelska


– osoba do kontaktu:

 

 

Przedstawiciel na Chorągiew Łódzką ZHP
– osoba do kontaktu:
 

 

Chorągiew Mazowiecka

– osoba do kontaktu:
 

 

Przedstawiciel na Chorągiew Opolską ZHP
– p. o. pwd. Sławomir SZYNDLER, Nysae-mail: opolska@grunwald.zhp.pl
Chorągiew Podkarpacka

– osoba do kontaktu:

Przedstawicielstwo na Chorągiew Stołeczną ZHP

– pwd. Marianna IREK, Warszawa
e-mail: marianna.irek@gmail.com

  Przedstawiciel na Chorągiew Śląską ZHP
– osoba do kontaktu:
  Przedstawicielka na Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP
– hm. Maciej MARCINIAK, Iławae-mail: maciej.marciniak@zhp.net.pl

 

Przedstawicielka na Chorągiew Wielkopolską ZHP
– osoba do kontaktu:
Chorągiew Zachodniopomorska

– osoba do kontaktu:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej

– osoba do kontaktu: