W dniu 15 lipca 2022 roku Wielki Sejmik Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich wybrał phm. Ewę Daniłowską na Przewodniczącą WDG oraz nową Radę Wspólnoty w składzie:

Wiceprzewodnicząca hm. Joanna Lewandowska

Wiceprzewodniczący phm. Marcin Król

Sekretarz Rady pwd. Aurelia Grejner

phm. Emilia Król

hm. Iza Brant-Szehidewicz

hm. Iwona Zawadzka

phm. Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska

pwd. Monika Kłobuszewska

hm. Adam Mańka

Ponadto Sejmik uchwalił nadanie tytułu Honorowej Przewodniczącej Wspólnoty dh hm. Dorocie Jeżowskiej Olszewskiej i Honorowego Przewodniczącego dh hm. Przemysławowi Padrakowi. Bardzo dziękujemy Wam za Waszą wieloletnią pracę i liczymy na dalsze wsparcie. Nowo wybranej Przewodniczącej i Radzie Wspólnoty gratulujemy i życzymy wytrwałości i podejmowania samych dobrych decyzji.