Rozpoczynamy zgłoszenia do Współzawodnictwa Drużyn Grunwaldzkich na nowy rok harcerski 2019/2020.

Formularz zgłoszeniowy do Współzawodnictwa

Współzawodnictwo oparte jest o Nowy Skarbiec Zadań Grunwaldzkich.

Czas zgłoszeń do końca października.

Do złożenia zgłoszenia jednostki do Współzawodnictwa niezbędny jest dostęp do konta pocztowego w domenie ZHP.

Informacje na temat Tytułu i Odznaki Drużyny Grunwaldzkiej