Ze smutkiem informujemy, że w dniu 05 marca 2018 r. odszedł dr Romuald Odoj, wieloletni kierownik Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, były konserwator zabytków archeologicznych w woj. olsztyńskim, sekretarz i prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Olsztynie, członek Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, komitetu redakcyjnego „Rocznika Olsztyńskiego” i kolegium konsultacyjnego czasopisma „Z Otchłani Wieków”. Cześć Jego pamięci.

  Druh Romuald wyruszył na swoją ostatnią grunwaldzką wędrówkę… Cześć Jego pamięci!

Dodaj komentarz