Wrzesień 2011

3 X 2011 - dzień grunwaldzki w Internecie

30-09-2011 05:01 przez Maciej Młynarczyk


Poniedziałek 3 października będzie dniem grunwaldzkim na Facebooku. Wszyscy członkowie i sympatycy Wspólnoty będą mogli się włączyć w pokazywanie naszego Ruchu innym harcerzom.

Na facebookowym
fan page'u Wspólnoty pojawią się specjalne materiały promocyjne. Na obrazku poniżej pokazujemy, co można z nimi zrobić, żeby pomóc w promowaniu współzawodnictwa grunwaldzkiego.

Oprócz gotowych materiałów liczymy na Waszą inwencję i publikowanie również własnych zdjęć, filmików, grafik, opinii, wspomnień itp.   

Żeby ludzie zainteresowali się Wspólnotą - jak najwięcej osób powinno działać w tym samym czasie. Dlatego wybralismy jeden dzień (3 października) i dlatego członkowie Wspólnoty zachęcają do udziału w akcji wszystkich swoich grunwaldzkich znajomych.

Jeśli podoba Ci się we Wspólnocie - przyłącz się do akcji i zaproś przyjaciół! :)

 

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/dziengrunwaldzki_maly.png

Grunwaldzkie Słuchy nr 3 - wrzesień 2011 r.

30-09-2011 02:03 przez Maciej Młynarczyk

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/sluchy.pngSekretarz Wspólnoty, phm. Beata Malajka, opublikowała kolejny numer biuletynu informacyjnego "Grunwaldzkie Słuchy".

W tym numerze przeczytacie m. in.:

  • o zasadach współzawodnictwa grunwaldzkiego w rozpoczętym roku harcerskim,
  • o podsumowaniu Grunwaldzkiego Lata 2011,
  • o Roku Regionów w ZHP,
  • o kursie drużynowych grunwaldzkich,
  • o zimowym sejmiku Wspólnoty w Kutnie,
  • o 15. urodzinach Przedstawicielstwa Śląskiego.

Pobierz Grunwaldzkie Słuchy 3 stąd.


Grunwaldzkie Ognie

29-09-2011 02:26 przez Maciej Młynarczyk


29 września, w rocznicę odznaczenia Związku Harcerstwa Polskiego orderem Krzyża Grunwaldu, drużyny grunwaldzkie spotykają się przy ogniu, by wspominać najpiękniejsze chwile grunwaldzkiego lata i planować grunwaldzkie działania w rozpoczynającym się roku harcerskim.

"Rozpalając pod koniec września Grunwaldzkie Ognie, zadbajcie o to, by w bratnim kręgu nie zabrakło Waszych przyjaciół – i tych ze Wspólnoty, i tych, których dopiero chcecie zabrać ze sobą na Grunwaldzki Szlak. [...] Spotykajmy się! Szukajmy przyjaciół i bądźmy Wspólnotą!" - napisał do członków naszego Ruchu Przewodniczący, phm. Przemysław Padrak.


Przeczytaj przesłanie Przewodniczącego na dzień Grunwaldzkich OgniSpotkanie Rady Wspólnoty

27-09-2011 07:03 przez Maciej Młynarczyk


24 września w Warszawie spotkała się Rada Wspólnoty. W czasie spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • zadania zrealizowane przez członków Rady w okresie od 12 czerwca do 24 września br.,
  • założenia jesiennej kampanii promocyjnej Wspólnoty,
  • sytuację w przedstawicielstwach,
  • akcję "Spotykajmy się" i pierwsze imprezy realizowane w jej ramach: obchody XV-lecia Przedstawicielstwa Śląskiego w Chorzowie w dniach 4-6 listopada 2011 r. oraz rajd turystyczny Wspólnoty na Suwalszczyźnie w czasie długiego weekendu majowego 2012 r.

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/radawrzesien.pngRozpoczęto również podsumowanie Zlotu Grunwaldzkiego 2011, omawiając wyniki pozlotowego badania ewaluacyjnego.


Gośćmi spotkania byli instruktorzy reprezentujący drużyny grunwaldzkie z Chorągwi Stołecznej, z którymi rozmawiano o przyszłości tamtejszego przedstawicielstwa Wspólnoty.

Po spotkaniu jego uczestnicy zwiedzali Centrum Nauki Kopernik.


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/CNK.png


W czasie weekendu 23-25 września spotkał się również zespół programowy Wspólnoty, który opracował wstępne założenia programowe Zlotu Grunwaldzkiego 2012 oraz zimowego sejmiku Wspólnoty w Kutnie w dniach 9-11 grudnia 2011 r.

 

W niedzielę 25 września członkowie Rady Wspólnoty zaprezentowali ofertę naszego Ruchu programowcom chorągwi i szefom chorągwianych referatów metodycznych.

 


 

Medal dla Wspólnoty

23-09-2011 14:56 przez Maciej Młynarczyk


23 września 2011 r. w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu ofiar obozu jenieckiego Stalag I B Hohenstein Królikowo oraz rozstrzygnięciu konkursu na zagospodarowanie terenu.


W czasie uroczystości dokonano odznaczenia Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. O przyznanie Wspólnocie tego wyjątkowego wyróżnienia wnioskowała do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP.

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/medal1.png

„Wspólnota” została wyróżniona za szczególne zasługi drużyn grunwaldzkich i instruktorów naszego Ruchu w upowszechnianie pamięci narodowej oraz zasługującą na szczególne uznanie działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad nimi.

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/medal3.png

Medal z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego odebrały: Honorowa Przewodnicząca Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich hm. Barbara Bogdańska – Pawłowska oraz Komendantka Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej hm. Dorota Jeżowska-Olszewska.

 

(materiał tekstowy i zdjęcia: Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP)

 

 

Zobacz, jak wygląda medal

Obejrzyj akt nadania medalu

Przeczytaj informację Honorowej Przewodniczącej dla członków Wspólnoty

 

 

 

Zaczyna się Rok Regionów!

07-09-2011 09:11 przez Maciej Młynarczykfiles/polskamyslaca/grunwald-obrazki/rr.pngWe wrześniu w ZHP zaczyna się Rok Regionów. Jednostki harcerskie w całej Polsce są zaproszone do skoncentrowania się w swojej pracy na zagadnieniach związanych z tożsamością regionalną. Głównym celem tych działań jest pomóc mieszkańcom naszych małych (i „średnich”) ojczyzn w odkrywaniu i pogłębianiu poczucia więzi z regionem, w którym żyją.


Dlaczego regiony?
files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/RRrpoll.PNG
Jak można obecnie zaobserwować, tożsamość narodowa Polaków utrzymuje się na dość wysokim poziomie, a podejmowane w ostatnich latach działania podmiotów z różnych sektorów przyczyniają się również do systematycznego wzrostu tożsamości lokalnej mieszkańców polskich miast i gmin. Krótko mówiąc – nie mamy poważniejszych problemów ze świadomością bycia Polakami, identyfikujemy się też np. z Sochaczewem jako naszym rodzinnym miastem, ale dużo trudniej nam sobie uświadomić,  że jesteśmy również członkami regionalnej wspólnoty, jaką są np. mieszkańcy Mazowsza. Dużo trudniej jest też pamiętać o tym, co tę wspólnotę tworzy: o wspólnej przeszłości regionu, o jego symbolach, języku i innych elementach kultury, o otaczającej nas przyrodzie, często tak bardzo różniącej się od przyrody sąsiednich krain.

Przywiązanie do własnego regionu jest o tyle ważne, że zgodnie z długofalowymi prognozami socjologicznymi wielkie polskie metropolie będą coraz silniej (nieporównanie silniej, niż nawet teraz) „wysysać” ludzi wykształconych i aktywnych z mniejszych miast, miasteczek i wsi. Małe lokalne społeczności, położone z dala od dominujących ośrodków, będą bardzo osłabione, co nie pozostanie bez wpływu na jakość życia, w tym zwłaszcza dostęp do kultury. Pielęgnowanie poczucia więzi z własnym regionem może nieco zwiększyć szanse, że nasi wychowankowie zechcą po studiach wracać do swoich rodzinnych miejscowości, ale przede wszystkim może sprawić, że nawet pozostając z dala od miejsca urodzenia, zechcą poświęcać swoim małym ojczyznom czas oraz energię i wykorzystywać z pożytkiem dla regionalnych społeczności potencjał gromadzony w dorosłym życiu. Patrząc zaś krótkofalowo, możemy w rozpoczynającym się roku sprawić, że nasze regiony zatętnią życiem, a ich mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w niezwykłych, oryginalnych, wciągających przedsięwzięciach.

Budujmy partnerstwa

Cenną (i dotąd w niewielkim stopniu wykorzystywaną) pomocą będą dla nas zasoby naszych potencjalnych sojuszników. Budowanie i umacnianie regionalnej tożsamości jest dziś niezwykle ważne dla samorządów wojewódzkich i powiatowych, a na eksponowaniu jej poszczególnych składników (jak dzieje regionu, folklor, gwara, przyroda) zależy m. in. instytucjom kultury (np. muzea, domy kultury), parkom narodowym i krajobrazowym, lokalnym i regionalnym organizacjom turystycznym, szkołom, innym NGO, a nawet przedsiębiorcom. Jednostki harcerskie mogą być dla tych podmiotów nieocenionymi partnerami. Jeśli nasze pomysły, umiejętności społeczne i doświadczenie animatorskie oraz zaangażowanie wolontariuszy pójdą w parze z  zasobami tych podmiotów (specjalistyczna wiedza, środki finansowe, renoma, możliwości społecznego oddziaływania) – możemy „rozruszać” nasze regiony wartościowymi działaniami, zakrojonymi nawet na bardzo szeroką skalę. Dla drużyn i harcerskich komend to nie lada wyzwanie, ale i przydatne narzędzie w budowaniu relacji z partnerami, dla nas wszystkich zaś to świetna okazja do promowania ruchu harcerskiego.

Jak to działa?

Przystępując do działań w Roku Regionów, każda jednostka wybiera region, który będzie reprezentować. Nie należy tu utożsamiać regionu z województwem, raczej z krainą wyodrębnioną na podstawie kryteriów historyczno-etnograficznych. Musimy pamiętać, że kryteria te są bardzo umowne, a granice płynne i najlepiej jest odwołać się do świadomości mieszkańców. Jeden region może być oczywiście reprezentowany przez wiele jednostek harcerskich, a współpraca pomiędzy nimi i tworzenie regionalnych koalicji drużyn będą bardzo mile widziane, mogą bowiem przynieść nieporównanie lepsze efekty, niż działanie w pojedynkę.

Każda jednostka biorąca udział w Roku Regionów będzie realizowała zaplanowane przez siebie cykle działań, zwane akcjami. Każda akcja ma się składać z działań skierowanych do wewnątrz (zdobywanie przez członków drużyny informacji w wybranej dziedzinie), a następnie z działań skierowanych na zewnątrz, adresowanych do jak największej grupy mieszkańców regionu (kampania świadomościowa, którą można prowadzić w rozmaitych formach, np. tworzenie i kolportaż plakatów i ulotek, tworzenie spotów filmowych i programów telewizyjnych, organizacja imprez kulturalnych i turystycznych itp.). Efektem tych działań ma być uświadomienie, przypomnienie naszym bliższym i dalszym sąsiadom, że są mieszkańcami naszego regionu, a z innymi jego mieszkańcami łączy ich szereg wartości, które nazwaliśmy sferami Roku Regionów. Są to: historia, przyroda, język, miejsca, postacie, kulinaria, folklor i stereotypy regionalne. Każda drużyna może wykonać jedną lub wiele akcji, a każda z akcji może dotyczyć jednej lub wielu sfer Roku Regionów.

Co jest do zdobycia?

Członkowie drużyny uczestniczącej w Roku Regionów otrzymają na koniec Harcerską Odznakę Regionalną, złożoną z małych elementów (metalowych znaczków w kształcie puzzli), symbolizujących sfery Roku Regionów, którym drużyna poświęciła swoje działania. Najlepszych czeka tytuł Drużyny Roku Regionów i cenne nagrody, a poszczególne regiony mogą współzawodniczyć o miana Brązowego, Srebrnego i Złotego Regionu.
.

 files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/razem.gif
.
Najważniejsze jest jednak to, czego nie da się tak łatwo dotknąć i zmierzyć: to, że poznamy bliżej nasze regiony i ich największe bogactwa, że wzmocnimy nasze przywiązanie do małych ojczyzn, nauczymy się być widocznymi i promować nasze działania, łączyć siły i budować partnerstwa, wychodzić na zewnątrz z naszymi przedsięwzięciami, by zasięg naszego oddziaływania wykraczał poza harcówki i imprezy harcerskie, a także odświeżymy pracę z instrumentami metodycznymi – stopniami, sprawnościami, znakami służb, z projektem starszoharcerskim.

Szczegółowe informacje  na
stronie Roku Regionów.
 


hm. Maciej Młynarczyk

wiceprzewodniczący Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich,
szef Zespołu Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego GK ZHP

(tekst ukazał się na łamach "Czuwaj", nr 8/2011)


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/w1.gifDrużyny pierwszoroczne mogą wskazać jako zadanie "Grunwaldzki Zwiad" swoje działania realizowane w ramach propozycji programowej ZHP "Rok Regionów".

Drużyny zdobywające Tytuł Grunwaldzki po raz drugi i więcej, które realizują propozycję programową ZHP "Rok Regionów", mogą mieć zaliczony krok 1 każdej akcji (zdobywanie informacji o regionie) jako zadanie grunwaldzkie z bloku I "Myśląc nie tylko o dawnych dziejach", zaś krok 2 każdej akcji (kampania świadomościowa) jako zadanie grunwaldzkie z bloku III "Myśląc o Polsce".


Warunkiem przyjęcia tych zadań do realizacji jest wcześniejsze zgłoszenie się drużyny do Roku Regionów na stronie http://rokregionow.zhp.pl. Zadania te trzeba zrealizować do 5 maja 2012 r. Warunkiem zaliczenia działań Roku Regionów jako zadań grunwaldzkich jest:
- złożenie do 5 maja elektronicznych meldunków z tych działań w ramach Roku Regionów albo:
- szczegółowe udokumentowanie tych działań w kronice realizacji zadań grunwaldzkich.

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/rokregionow_winieta.png

 

 

"Spotykajmy się!" - słowo Przewodniczącego do członków Wspólnoty

01-09-2011 07:15 przez Maciej Młynarczyk

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/szef3.png

Druhny i Druhowie!       Kończą   się wakacje, wracamy do szkół, na studia  i do obowiązków zawodowych. Rozpoczyna się także nowy rok harcerski. Zapoznając się z Waszymi opiniami  zawartymi  w  ankietach pozlotowych, wracam myślą do niezapomnianych chwil zakończonego już Grunwaldzkiego Lata 2011.
 
Rozpoczął je Rajd Grunwaldzki – trzeci i zdecydowanie najlepszy z dotychczasowych. Organizowany przez ludzi naszego Ruchu i dla ludzi Ruchu, stanowi naszą świetną wizytówkę, która wobec wielu drużyn spełniła rolę „przedpokoju Wspólnoty”. Mam nadzieję, że dalej będzie spełniać tę rolę, skoro 100% ankietowanych uczestników i drużynowych uznało go za imprezę godną polecenia innym drużynom i 100% zadeklarowało, że na pewno albo prawie na pewno weźmie udział w przyszłorocznej edycji.
 
Najważniejszy jednak był dla nas Zlot – pierwszy po wielkim jubileuszu. Przedsięwzięcie, które wiele osób traktowało jako test, czy po sześćsetnej rocznicy bitwy grunwaldzkiej Wspólnota ma jeszcze po co istnieć, czy ma się jeszcze po co spotykać. Zdaliśmy ten niełatwy egzamin. Bogaty i przemyślany program, dobra organizacja, porządnie funkcjonujące gniazda zlotowe - to wszystko sprawiło, że dla ponad 2/3 uczestników i drużynowych był to najlepszy Zlot w ich życiu. Było to nasze wspólne wielkie zadanie - dla kilkudziesięciu środowisk przygotowujących program Zlotu, dla komend gniazd, dla służb zlotowych, wreszcie dla wszystkich uczestników – bo wspaniała atmosfera tej imprezy to już z pewnością nasza wspólna zasługa.  
 
Cieszę się, że mój debiut w roli Przewodniczącego Wspólnoty przypadł właśnie na te niezwykłe chwile. Teraz czas spojrzeć w przyszłość.
 
Chciałbym, żebyśmy w nadchodzącym roku harcerskim coraz mocnej odczuwali, że jesteśmy Wspólnotą. Dlatego w ślad za druhem phm. Przemysławem Zawadzkim zachęcam Was do udziału w akcji „Spotykajmy się!”. Odwiedzajmy się, zapraszajmy się nawzajem na imprezy harcerskie, podejmujmy wspólne działania. Nic tak nie jednoczy, jak spędzone razem chwile i wspólnie przeżyte przygody.
 
Nadchodzący rok to w ZHP Rok Regionów. Drużyny w całej Polsce będą realizować propozycję programową, przygotowaną przez instruktorów Wspólnoty i opracowaną na motywach zadania grunwaldzkiego Pan chyba nie z tej ziemi. Pamiętając zlotowe zajęcia, poświęcone kulturze Pałuk, Górnego Śląska i Ziemi Lubawskiej, pamiętając działania „Regionalistów” z  Drzycimia, popularyzowanie swojego regionu przez drużyny z Zamościa, a także proporzec „Czarnych Łap” z Gródka, ozdobiony przez harcerzy haftem kociewskim – nie mam wątpliwości, że to propozycja adresowana szczególnie do nas. Ufam, że w Roku Regionów drużyny grunwaldzkie pochwalą się tym, w czym są dobre nie od dziś.
 
Rozpalając pod koniec września Grunwaldzkie Ognie, zadbajcie  o  to, by w bratnim kręgu nie zabrakło Waszych przyjaciół – i tych ze Wspólnoty, i tych, których dopiero chcecie zabrać ze sobą na Grunwaldzki Szlak.

Do zobaczenia już wkrótce!


/-/ phm. Przemysław Padrak

Przewodniczący

.

Przesłanie Honorowej Przewodniczącej

01-09-2011 06:48 przez Maciej Młynarczyk

Honorowa Przewodnicząca Wspólnoty, hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska, skierowała przesłanie do członków Wspólnoty z okazji rozpoczynającego się roku harcerskiego.

Czytaj

UWAGA !!! STRONA NIECZYNNA !!!

29-02-2016 12:02

UWAGA STRONA NIECZYNNA , BĘDZIE TRWAC JEJ PRZEBUDOWA I BĘDZIE DOSTĘPNA NA INNYM ADRESIE KTÓRY WKRÓTCE ZOSTANIE PODANY, PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA FUNPAGE NA FACEBOOKU WSPÓLNOTY DRUZYN GRUNWALDZKICH https://www.facebook.com/wdgzhp/?fref=ts FUNPAGE WDG ZA UNIEDOGODNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY

Więcej...

Odeszła na Wieczną Wartę Druhna hm. Halina Olszko.

01-02-2016 22:17

Z wielkim smutkiem informujemy, że 30. stycznia br. odeszła na Wieczną Wartę Druhna hm. Halina Olszko.....

Więcej...

Zlot Grunwaldzki 2015

15-06-2015 16:32

Parę regulaminów i innych ciekawostek do pobrania i zapoznania się :)

Więcej...

Wiosenny Biwak Przedstawicielstwa Śląskiego

13-04-2015 19:43

Kolejny bardzo aktywny weekend za nami. Wszystko za sprawą Wiosennego Biwaku Przedstawicielstwa Śląskiego Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, który odbył się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Harcerskim Ośrodku Wodnym w Wiśle Wielkiej.

Więcej...

© 1997-2011 Związek Harcerstwa Polskiego