Lipiec 2011

Odznaczeni instruktorzy

23-07-2011 02:07 przez Maciej Młynarczyk


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIHonorowaOdznakaInstruktorska.gifW czasie XLII Wielkiego Sejmiku Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich Przewodniczący Wspólnoty, phm. Przemysław Padrak, wyróżnił dziewięcioro instruktorów Grunwaldzką Honorową Odznaką Instruktorską - odznaczeniem przyznawanym za długoletnią służbę i szczególne zasługi na rzecz Wspólnoty.

Decyzją z dnia 15 lipca 2011 r. Grunwaldzką Honorową Odznakę Instruktorską otrzymali:

 files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIanarloch.png
phm. Anna Narloch

Instruktorka Hufca ZHP Nysa (Chorągiew Opolska). W minionych latach drużynowa 98 Nyskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerek "Iskry" im. hm. Ewy Grodeckiej oraz 98 Nyskiej Grunwaldzkiej Drużyny Wędrowniczej "Malachit". Wraz z kierowanymi przez siebie drużynami dwukrotnie zdobyła Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej. W latach 2008-2010 zastępczyni komendanta I Szczepu Harcerskiego "ŚwiT" w Nysie, który również zdobył w tym okresie Tytuł Grunwaldzki. Od 15 stycznia 2011 r. członek Rady Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Odpowiada za śródroczne działania programowe Wspólnoty. Opracowała szereg propozycji programowych dla drużyn grunwaldzkich, m. in. konkurs filmowy "Poland is cool" oraz propozycje na Dzień Flagi 2011. Prowadziła warsztaty w tym zakresie na zimowym sejmiku Wspólnoty w Iławie. Członkini zespołu programowego Zlotu Grunwaldzkiego 2011. Przygotowała i przeprowadziła szereg zajęć zlotowych, w tym punkt aktywności "Szybkie czytanie", warsztaty aikido, Nocne Czuwanie, Ogniobranie. Nadzorowała realizację wydzielonego bloku programowego na Zlocie.  Jest współautorką propozycji programowej "Rok Regionów".    
   
 files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOImfabiszewski.png
phm. Mariusz Fabiszewski


Instruktor Hufca ZHP Płock (Chorągiew Mazowiecka), od 2007 r. zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych. Były drużynowy 2 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej "Braterstwo Wilków", która pod jego kierunkiem trzykrotnie zdobyła Tytuł Grunwaldzki. Od 2010 r. zastępca przedstawiciela Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Mazowiecką.

Od 15 stycznia 2011 r. członek Rady Wspólnoty, odpowiedzialny za współzawodnictwo grunwaldzkie. Uporządkował współzawodnictwo, budując sprawny, kompetentny zespół prowadzący ocenę działań drużyn, a także wprowadzając przejrzyste kryteria oceny i pogłębioną informację zwrotną, udzielaną drużynom.
   
files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIddomek.png files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIadomek.png
pwd. Daria Domek

pwd. Aleksander Domek


Instruktorzy Hufca ZHP Koronowo (Chorągiew Kujawsko-Pomorska), członkowie grunwaldzkiej dynastii Domków z Koronowa i rodzice jej najmłodszej latorośli - Jasia. Pod ich kierunkiem drużyny z Hufca Koronowo zdobyły Tytuł Grunwaldzki. Pwd. Aleksander Domek jest zastępcą komendanta Hufca Koronowo.    

Od 2009 r. Daria i Alek są zaangażowani w kampanię "Renesans Znaku Zawiszy" i prowadzą działania zmierzające do przywrócenia  w drużynach grunwaldzkich powszechnej pracy ze Znakiem Zawiszy. Prowadzili warsztaty z tej dziedziny dla funkcyjnych drużyn, przygotowali materiały promocyjne.

Są współautorami Poradnika drużynowego drużyny grunwaldzkiej. 

Aktywnie zaangażowali się również w przygotowanie i przeprowadzenie programu Zlotu Grunwaldzkiego 2011.     

 

   
 files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIkkoronka.png
pwd. Karolina Koronka


Instruktorka Hufca ZHP Ostrołęka (Chorągiew Mazowiecka). Przyboczna 8 Ostrołęckiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej "Wilki" im. Jana Romockiego "Bonawentury". Od 2007 r. wspiera kierowanie realizacją zadań grunwaldzkich w drużynie. Od 2009 r. uczestniczy w kierowaniu Przedstawicielstwem Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich na Chorągiew Mazowiecką, od 2010 r. jest zastępczynią przedstawiciela. Współorganizowała III i VII sejmik Przedstawicielstwa Mazowieckiego (2008, 2010) oraz trasy rajdu Grunwaldzkiego w 2009 i 2010 r., komendantka trasy rowerowej Rajdu Grunwaldzkiego 2009. Programowiec Gniazda Mazowiecko-Sandomierskiego na Zlocie Grunwaldzkim 2011. 
   

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIwbienkowska.png

 


pwd. Weronika Bieńkowska

 

Instruktorka Hufca ZHP Lidzbark Welski (Chorągiew Warmińsko-Mazurska), przyboczna w 13 Środowiskowej Wielopoziomowej Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej "Szperacze" im. hm. Józefa Szalli. Współorganizatorka m. in. Ogniobrań (na Zlocie Grunwaldzkim i na Zlocie ZHP w Kielcach), dwóch benefisów Wspólnoty, "Koncertu wspomnień" z okazji 20-lecia Wspólnoty, punktów aktywności, festiwali zlotowych oraz zimowego sejmiku Wspólnoty w Lidzbarku Welskim w 2008 r. Utrzymuje czynne kontakty z młodzieżą polonijną z Białorusi, Litwy i Łotwy. Od 2009 r. jako instruktorka Wspólnoty pracuje w Biurze Zlotu Grunwaldzkiego.
   
files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIgzalewska.png

hm. Grażyna Zalewska

 

 

 

Instruktorka Hufca ZHP Braniewo (Chorągiew Warmińsko-Mazurska). Uczestniczka Zlotu grunwaldzkiego w 1988 r., do Wspólnoty należy od pierwszych lat jej istnienia. Przez 20 lat drużynowa 9 Harcerskiej Grunwaldzkiej Sanitarnej "Hades" im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Braniewie.

Pod jej przewodnictwem drużyna dziesięciokrotnie zdobyła Tytuł Grunwaldzki. Jest wielką orędowniczką ruchu grunwaldzkiego w swoim środowisku harcerskim.

 

   
 files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/GHOIjpiotrowska.png

 pwd. Joanna Piotrowska

Instruktorka Hufca ZHP Międzychód (Chorągiew Ziemi Lubuskiej). Koordynatorka spraw grunwaldzkich w 7 Drużynie Harcerskiej "Dragon" im. 1 Dywizji Pancernej, zastępowała drużynowego w kierowaniu drużyną i zdobywaniem Tytułu Grunwaldzkiego. 

Aktywnie włączała się w program Zlotów Grunwaldzkich, m. in. w uroczyste przyjęcia pierwszorocznych. Propaguje ruch grunwaldzki m. in. na organizowanym od szeregu lat Rajdzie "Zapałka".

 

 
 

pwd. Radosław Pyrka

Instruktor Hufca ZHP Świecie (Chorągiew Kujawsko-Pomorska). Od 2005 r. drużynowy 9 Drużyny Wędrowniczej "Sfora" w Świeciu, obecnie powołał do życia drużynę starszoharcerską. Zapalony uczestnik wyścigów psich zaprzęgów. W 2010 r. koordynator działań przeciwpowodziowych w Świeciu.

Pod jego kierunkiem drużyna trzykrotnie zdobyła Tytuł Grunwaldzki. Współorganizował zimowy sejmik Wspólnoty w Świeciu w 2009 roku. Od 2008 r. współtworzy infrastrukturę zlotowego gniazda Środkowa Polska. Propagator działań grunwaldzkich w macierzystym środowisku harcerskim.

 

   
   
   

 

Wielki Sejmik postanowił...

23-07-2011 01:03 przez Maciej MłynarczykXLII Wielki Sejmik Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, obradujący w dniu 15 lipca files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/w1.gif2011 r. na polu bitwy pod Grunwaldem, przyjął sprawozdanie Przewodniczącego i Rady Wspólnoty za okres od 15 stycznia do 12 lipca 2011 r.


Sejmik podjął ponadto uchwały w najważniejszych sprawach, związanych ze zdobywaniem Tytułu i Odznaki Drużyny Grunwaldzkiej.  • Rozstrzygając kwestię budzącą poważne wątpliwości i traktowaną dotąd niejednolicie, Wielki Sejmik postanowił, że drużyny próbne mogą przystępować do współzawodnictwa grunwaldzkiego. Jednocześnie postanowił, że aby taka drużyna zdobyła Tytuł Grunwaldzki, właściwy komendant musi potwierdzić w rozkazie pomyślne zakończenie przez nią okresu próbnego - w terminie do 5 maja tego roku, w którym drużynie po raz pierwszy ma być przyznany Tytuł Grunwaldzki. 


  • Wielki Sejmik postanowił, że warunkiem przyznania Tytułu Grunwaldzkiego drużynie zdobywającej Tytuł Grunwaldzki po raz pierwszy jest udział co najmniej reprezentacji tej drużyny w Zlocie Grunwaldzkim. Natomiast drużyny zdobywające Tytuł Grunwaldzki po raz drugi i kolejny, o ile wykonały zadania grunwaldzkie i zostały nominowane do Tytułu Grunwaldzkiego, nie tracą Tytułu w danym roku, jeśli nie przybędą na Zlot.
 
  • Sejmik postanowił ponadto, że warunkiem przyznania Tytułu Grunwaldzkiego jest zawsze wykonanie wybranego zadania na rzecz Zlotu Grunwaldzkiego.Mając na uwadze, że drużyny zdobywające Tytuł po raz drugi i kolejny mogą nie wziąć udziału w Zlocie Grunwaldzkim, a mimo to nie tracą Tytułu, uczestnicy sejmiku przypomnieli, że od 2009 r. drużynom proponowane są co najmniej 4 rodzaje zadań na rzecz Zlotu:
           - przygotowanie zajęć programowych,
           - udział w służbach zlotowych,
           - przygotowanie elementów wystroju Zlotu,
           - włączenie się w promocję Zlotu,

        przy czym dwa ostatnie sposoby są dostępne również dla drużyn, które nie mogą uczestniczyć w Zlocie.

        Wykonanie zadania na rzecz Zlotu trzeba udokumentować w kronice wykonania zadań grunwaldzkich, tj. do 5 maja danego roku.Oceń Zlot Grunwaldzki 2011!

21-07-2011 19:46 przez Maciej Młynarczyk


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/ocenzlot2011.pngUczestniczyła(-e)ś w Zlocie Grunwaldzkim 2011? Chcesz wyrazić swoją opinię na temat zlotowego programu, atmosfery, organizacji, funkcjonowania gniazd zlotowych, infrastruktury sanitarnej i technicznej?

Pomóż nam uczynić następny Zlot lepszym od poprzednich - wypełnij ankietę pozlotową dla uczestników na stronie Zlotu Grunwaldzkiego.

Wszystkich, którzy zechcą wypełnić ankietę, prosimy również o przesłanie linku znajomym uczestnikom Zlotu, żeby mogli wyrazić swoją opinię.

 


Zdjęcia i filmy ze Zlotu

21-07-2011 09:07 przez Maciej Młynarczyk


Już wkrótce na Facebookowej stronie społecznościowej Wspólnoty zaczną się pojawiać zdjęcia i filmy z tegorocznego Zlotu.

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/zlot2011news2.jpg

                                                                    fot. Łukasz Karaś

Zdjęcia zaczną być publikowane, gdy strona zdobędzie 250 fanów, filmy - gdy fanów będzie 500. Zachęcajmy grunwaldzkich przyjaciół do "polubiania" strony!

 

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/zlot2011news3.jpg 

Zlot Grunwaldzki 2011 już za nami

18-07-2011 08:51 przez Maciej MłynarczykW sobotę 16 lipca harcerze ze Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich stawili się na tradycyjnym apelu z okazji Grunwaldzkiego Święta. Pod pomnikiem zwycięstwa grunwaldzkiego stanęło ponad sto drużyn, które w tym roku zdobyły Tytuł i Odznakę Drużyny Grunwaldzkiej.

 

Wręczenie odznak było kulminacyjnym momentem uroczystości, w której uczestniczyły władze harcerskie, państwowe i samorządowe. Apel zakończył się defiladą harcerzy, która wzbudziła entuzjazm tysięcy turystów zgromadzonych wokół wzgórza pomnikowego na polu bitwy pod Grunwaldem.

W czasie apelu został odczytany rozkaz grunwaldzki Naczelniczki ZHP, która tak zwróciła się do harcerzy zgromadzonych na polu bitwy: "Pamiętając, że już wkrótce losy Polski znajdą się w Waszych rękach, traktujcie Wasze grunwaldzkie harcowanie jako czas przygotowania do tego wielkiego zadania. Wykorzystajcie go dobrze, by stanąć na wysokości zadania i wykazać się równie mądrą troską o państwo".

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/zlot2011news.jpg
  fot. Łukasz Karaś

Udział w Grunwaldzkim Święcie był jednym z wielu punktów programu Zlotu Grunwaldzkiego, który odbywał się na polach grunwaldzkich od 12 do 17 lipca. Organizując zlot, Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich postawiła w tym roku przede wszystkim na ciekawy, bogaty, różnorodny program. Hasło zlotu brzmiało "Przestrzeń rozwoju" - ponieważ każda z drużyn, zdobywając plakietkę zlotową, mogła sama zaplanować rozwój swoich harcerzy, wybierając zajęcia w pięciu zlotowych strefach programowych: historia i tradycje rycerskie, kultura, rozwój intelektualny i duchowy, sprawność fizyczna oraz wędrówka.

Program zlotu był podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania trzyletniego programu "Patriotyzm jutra - różnorodna jedność". Współorganizatorem zlotu była Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP.


hm. Paweł Chmielewski
wiceprzewodniczący Wspólnoty Drużyn GrunwaldzkichUWAGA !!! STRONA NIECZYNNA !!!

29-02-2016 12:02

UWAGA STRONA NIECZYNNA , BĘDZIE TRWAC JEJ PRZEBUDOWA I BĘDZIE DOSTĘPNA NA INNYM ADRESIE KTÓRY WKRÓTCE ZOSTANIE PODANY, PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA FUNPAGE NA FACEBOOKU WSPÓLNOTY DRUZYN GRUNWALDZKICH https://www.facebook.com/wdgzhp/?fref=ts FUNPAGE WDG ZA UNIEDOGODNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY

Więcej...

Odeszła na Wieczną Wartę Druhna hm. Halina Olszko.

01-02-2016 22:17

Z wielkim smutkiem informujemy, że 30. stycznia br. odeszła na Wieczną Wartę Druhna hm. Halina Olszko.....

Więcej...

Zlot Grunwaldzki 2015

15-06-2015 16:32

Parę regulaminów i innych ciekawostek do pobrania i zapoznania się :)

Więcej...

Wiosenny Biwak Przedstawicielstwa Śląskiego

13-04-2015 19:43

Kolejny bardzo aktywny weekend za nami. Wszystko za sprawą Wiosennego Biwaku Przedstawicielstwa Śląskiego Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, który odbył się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Harcerskim Ośrodku Wodnym w Wiśle Wielkiej.

Więcej...

© 1997-2011 Związek Harcerstwa Polskiego